Priser

For å være medlem i klubben og trene ukentlig på de ordinære treningene må man betale treningsavgift, som trekkes automatisk hver måned gjennom vår løsning med Vipps faste betalinger.

Gjeldende treningsavgift:

 • Barn (går på barneskolen):
  • 230,- pr. mnd. (2 760,- pr. år)
    
 • Ungdom (går på ungdomsskolen):
  • 270,- pr. mnd. (3 240,- pr. år)
    
 • Voksne (vgs. og eldre):
  • 310,- pr. mnd. (3 720,- pr. år)


Treningsavgiften inkluderer alt av medlemskontingenter og forsikringer. Treningsavgiften dekker ikke nødvendig treningsutstyr, graderingsavgifter, seminarer/samlinger eller lignende.

Vi minner om at vi opererer med en årlig treningsavgift som er fordelt på 12 mnd. Treningsavgiften vil dermed trekkes fast hver måned så lenge du er medlem, også når vi har treningsfri i skoleferiene.

Vi har ingen bindingstid eller oppsigelsestid på medlemskapet i klubben.

Dugnadsfri klubbdrift

Vi ønsker å presisere at vi finansierer klubbens aktivitetstilbud og daglige drift utelukkende gjennom medlemsavgifter og ulike tilskuddsordninger for idrettslag. Det betyr at vi ikke pålegger medlemmene våre å delta på inntektsbringende dugnad, loddsalg eller lignende.

Øvrige valgfrie arrangementer og samlinger

Sommerleir:
Mange av klubbens medlemmer deltar på sommerleir, som samler utøvere fra flere ulike klubber. Prisalternativene for å delta sommerleir finner man på innbydelse til de ulike sommerleirene, og avhenger om man trenger kost og losji eller bor privat. For klubbens medlemmer er det mest aktuelle å dra på sommerleir i Målselv for barn og ungdom, og sommerleir i Surnadal for voksne medlemmer. Sommerleirarrangørene har ikke noe med klubbens drift å gjøre, selv om vi ofte har mange deltakere og instruktører som deltar fra vår klubb.

Aktivitetsdager og mesterskap:
Et par ganger i året arrangerer klubben Salten Cup & Kids, som er et kombinert klubbmesterskap og barneaktivitetsdag. Prisen for å delta på dette pleier å være mellom 0-100 kr.

Regionale og nasjonale mesterskap:
For medlemmer som er i ungdomsskolealder eller eldre kan man delta på mesterskap. Mesterskap har som regel deltakeravgift og utgifter i forbindelse med reise og opphold. Da har man gjerne trent Taekwon-Do i flere år. Klubben har en generøs ordning for å sponse deler av utgiftene for å reise på mesterskap, siden vi ønsker at så mange medlemmer som mulig får oppleve gleden av å være med på utenbys Taekwon-Do-mesterskap. 

Instruktørkurs:
Når man kommer til rødt og svart belte i Taekwon-Do er det krav om å gjennomføre ulike kurs. Da har man holdt på med Taekwon-Do en god stund. Kursavgiften dekker utgifter til kursholder og kurskompendium.

Priser for gradering

De første årene graderer man seg normalt tre ganger i året (rundt påske, før sommer og jul). Fra og med blått belte graderer man seg to ganger i året (før sommer og jul).

Graderingsavgift for hvitt, gult, grønt, blått og rødt belte: Kr. 350,-

Graderingsavgifter for svart belte:
Delgrader: 
Kr. 550,-
1. Dan: Kr. 1450,-
2. Dan: Kr. 1750,-
3. Dan: Kr. 2500,-
4. Dan: Kr. 3500,-