Solidaritetsfondet

Vi har fått et solidaritetsfond

Alle barn skal ha lik mulighet til å delta i idrett. Solidaritetsfondet er et av tiltakene for å oppnå dette målet. Nå er det mulig å søke om midler for å betale treningsavgift eller andre utgifter gjennom fondet.

Å være med i idretten innebærer en del utgifter. Det er ikke en selvfølge for alle at slike utgifter er lette å håndtere. Vi har et fond hvor familier som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte. Ingen skal ekskluderes på bakgrunn av økonomi!

Hvem er målgruppa for «brukere» av solidaritetsfond:
Medlemmer i aldergruppene 6-12 og 13-19 år der økonomi er en barriere for idrettsdeltagelse.

Solidaritetsfondet er ment til å helt, eller delvis, dekke treningsavgift, egenandel til mesterskap og hjelp til kjøp av utstyr.

Har dere behov for hjelp, søk om støtte gjennom solidaritetsfondet ved å fylle ut punktene fra malen under og send en e-post til frida@saltentkd.no.

Søknadene behandles konfidensielt og behandles fortløpende.

Mal for søknader om støtte fra solidaritetsfondet

Fyll ut punktene under, og send søknaden til frida@saltentkd.no

Barnets navn:
Barnets fødselsdato:

Navn på forelder eller foresatt:
Relasjon til barnet:
Telefon:
E-post:

Hvorfor søker du økonomisk støtte for ditt barn?

Hvor mye koster utstyret, medlemskapet, kontingenten eller cupen du nå søker?

Solidaritetsfond for idrettslag

Ingen barn og unge skal falle ut av idretten på grunn av familiens økonomi. Bodø idrettsråd etablerer solidaritetsfond for idrettslag som et viktig tiltak for å hindre at økonomiske utfordringer er et hinder for idrettsdeltagelse for barn og ungdom

Les mer