Hvorfor bør barn trene Taekwon-Do?

Ved trening av Taekwon-Do bygges selvtilliten og man utvikler et mer positivt selvbilde. Dette påvirker barnas utstråling. De barna som virker usikre og forsiktige ”retter seg opp” og blir tryggere på seg selv. De barna som er ville og utagerende vil etter hvert dempe seg og få en mildere og roligere fremferd. Barna lærer å ta ansvar for egne handlinger og tørre å ta egne valg. Bedre på skolen, økt konsentrasjonsevne, økt selvtillit, kontroll over egen aggresjon og bedre motorikk er bare noen av eksemplene på de resultatene som treningen gir.

Selvtillit og disiplin

I Taekwon-Do er vi opptatt av at det enkelte barn skal få en følelse av å lykkes noe som er et viktig element i det å utvikle en sterkere selvtillit. Instruktørens oppgave er å sørge for at den enkelte blir sett og å gi anerkjennelse og ros når de gjør så godt de kan. Vi er opptatt av at alle barna skal føle seg trygge på trening både overfor instruktøren og sine medelever. Vi har mye godt humør og er opptatt av å spre glede.

Den fysiske delen av treningen er tilpasset barnas fysiske og mentale nivå. Treningen er ispedd både lek og moro.
I Taekwon-Do er det klare regler for hva som er lov og ikke lov og klare regler for hvordan en skal oppføre seg overfor instruktør og medelever. I Taekwon-Do er det derfor disiplin (med et smil) på treningene.

Beltesystem og gradering

Beltesystemet er et svært viktig pedagogisk virkemiddel for å oppnå en personlig utvikling hos det enkelte barn. Barna lærer å sette seg mål, og å trene mot dette målet. Gleden og stoltheten ved å bestå graderingen gir følelsen av å mestre/lykkes, og via dette systemet bygges selvtilliten gradvis opp.

Barna følger et eget graderingssystem som er tilpasset deres mentale og fysiske utvikling. Hver beltegrad har sitt pensum, og hva de får lov til å lære avhenger derfor av hvilken beltegrad de har.

Vårt hovedmål er at barna som trener skal utvikle gode sosiale ferdigheter og dra nytte av det de lærer på livets øvrige arenaer slik at de klarer seg bedre i hverdagen.

Gratis prøvetid

Vi tilbyr alle nye medlemmer gratis prøvetid de to første ukene - uten forpliktelser.

Dette er fordi vi ønsker at alle skal finne ut om man trives med aktiviteten før man melder seg inn.

For at du skal være forsikret under prøveperioden er det svært viktig at du registrerer deg på ønsket nybegynnerparti. Du melder deg ikke inn ved å registrere deg. 

Ønsker du lengre prøvetid er dette fullt mulig. Send e-post til info@saltentkd.no, så unngår du at plassen blir tilbudt noen andre som står på venteliste.

Priser for barn

Treningsavgiften for barn som går på barneskolen er kr. 230,- per måned. Avtalen baseres på oppdeling av en årlig avgift i 12 like deler (måneder). Man betaler dermed for hver måned så lenge man er medlem, også i sommerferien.

For å være medlem i klubben og trene ukentlig på de ordinære treningene må man betale treningsavgift, som trekkes automatisk hver måned gjennom vår betalingsløsning med "Vipps gjentakende betaling".

I tillegg trenger man Taekwon-Do drakt og teoribok til sin beltefarge.

På treningene trener man mye på graderingspensumet for sin grad, sånn at man kan gå opp til gradering og få en ny beltegrad og nytt pensum å trene på. Før man har fått svart belte koster gradering kr. 350. De første årene går man normalt opp til gradering 3 ganger i året (rundt påske, før sommeren og før jul). Fra og med blått belte graderer man seg normalt kun før sommerferien og før juleferien.

Priseksempel for et helt år for barn:

Treningsavgift 1 år = kr. 2 760,-
Gradering, 3 ganger = kr. 1050,-
Drakt og teoribok = kr. 1 045,-
---------------------------------------------
Totalt, første år: kr. 4 855,-
---------------------------------------------

 

Dugnadsfri klubbdrift

Vi ønsker å presisere at vi finansierer klubbens aktivitetstilbud og daglige drift utelukkende gjennom medlemsavgifter og ulike tilskuddsordninger for idrettslag. Det betyr at vi ikke pålegger medlemmene våre å delta på inntektsbringende dugnad, loddsalg eller lignende.

Innmelding

Vi har uforpliktende gratis prøvetid. Informasjon om innmelding etter endt prøvetid kommer på e-post og sms. Du blir først medlem i klubben når betalingsavtalen er opprettet. Det er ingen bindings- eller oppsigelsestid hos oss.